Hôm trước mình đặt xe sát giờ quá nên suýt bị trễ chuyến bay. Nhờ có điều hành (A. Thăng) của các bạn giúp đỡ mà tôi có thể check in kịp thời. Mình thật sự rất hài lòng với dịch vụ của các bạn